Työmuoto


Lähetystyö


Puhelin:
0443789017
Sähköposti:
Kotisivut:

Lähetysyhdyshenkilö pitää seurakunnassa lähetystyötä esillä.
Hän seuraa kentällä tehtävää työtä ja kertoo siitä seurakunnalle sopivissa
hetkissä ja innostaa seurakuntalaisia lähetimme tukemiseen rukouksin ja kannatuksin.

Henkilöt